zaterdag 31 maart 2012

Bibliotheken West blijven een beetje open

Hieronder een bericht uit de Echo van 28 maart. De meningen van PvdA en Bewonersgroep zijn er in verwerkt. Het is feitelijk niet onjuist om te stellen dat in de bibliotheken van Bos & Lommer het merendeel van de leden jeugdlid is. Wie dit bericht keer op keer de wereld inhelpt om het uitkleden van de Spaarndammer Bibliotheek aan de Amsterdammers te verkopen gaat erg creatief - om niet te zeggen ronduit leugenachtig - om met de feiten.

"Alleen de Staatsliedenbuurt heeft een lager percentage jeugdleden dan de onze, nl 52 procent. [In onderstaande tabel is dit duidelijk te zien.] Bovendien werden er in 2011 in de Spaarndammerstraat vrijwel evenveel boeken voor volwassenen (19.760) als voor jeugd en jongeren (22.877) uitgeleend," schreven leden van de bewonersgroep al in het Parool.

Bovendien blijft de bibliotheek niet open voor alle jeugdleden (tot 19 jaar), maar alleen voor jongeren tot 14 jaar.


Bibliotheek

0-11

12-19*

Totaal jongeren

1 Bos & Lommer

44%

28%

72%

2 Mercatorplein

41%

24%

65%

3 Kinkerbuurt

33%

24%

57%

4 Spaarndammerstraat

31%

23%

54%

5 Staatsliedenbuurt

30%

22%

52%

Bron: Kadernotitie toekomst bibliotheekwerk West
* De leeftijdsgroep 0-14 is niet te destilleren uit de kadernotitie.

donderdag 29 maart 2012

Persbericht 21 maart 2012

Bibliotheken alleen afgeslankt in de arme buurten

Niemand weet wat het halveren van Spaarndammerbibliotheek oplevert


Ook winkeliers zijn tegen de plannen.
De Bewonersgroep Spaarndammerbuurt is blij met het amendement dat PvdA en GroenLinks hebben toegezegd op de Kadernotitie Toekomst Bibliotheken West. Zo blijft in ieder geval voor de bewoners onder de vijftien jaar een bibliotheek in de buurt.

Dat de helft van de leden van de Spaarndammerbibliotheek in de kou wordt gezet vinden wij niet in lijn met de motie van de PvdA die in juni 2011 door de Raad werd aangenomen. In die motie werd gesteld dat arme buurten moeten worden ontzien. Vreemd genoeg zijn het juist die buurten die nu de zwaarste klappen krijgen. Het boekenaanbod wordt verkleind tot een uitleenpunt en misschien nog net iets meer.

Wij verbazen ons erover dat niemand weet wat de drastische maatregel van het weghakken van de volwassen afdeling van onze bibliotheek op gaat leveren. Wij verbazen ons er ook over dat niemand uit kan leggen waaraan die bibliotheek een kleine 400.000 euro uitgeeft, terwijl de uitgaven voor personeel 125.000 en die voor huisvesting 50.000 euro bedragen. Bovendien verbazen wij ons erover dat ondanks de mening van de ingehuurde deskundige Meijer, dat het niet verantwoord is om meer dan zeven ton te besparen, toch vastgehouden wordt aan een besparing van een miljoen.

De bibliotheek in de Spaarndammerstraat loopt niet slecht, zoals veelal beweerd wordt. Er zijn niet minder bezoekers per uur dan in andere bibliotheken, maar hij is wel veruit de goedkoopste. Het lijkt erop alsof de raad prestigieuze bibliotheken ongemoeid laat en onze volkse bibliotheek aan gaat pakken.

Wij willen een bieb voor jong en oud!
Wij beraden ons op volgende acties!

______________________
Voor informatie:
Lia Beetstra: 020-6862038
Saskia Fatels: 06-44928035

Zie ook: behoudbieb.blogspot.com

Struisvogel optreden in StadsdeelZie hier voor meer informatie.

maandag 26 maart 2012

Bibliotheken Amsterdam West blijven waarschijnlijk toch open


Bibliotheekblad, 22-03-2012
 
Nadat het er aanvankelijk naar uit zag dat in het Amsterdamse stadsdeel West drie van de vijf bibliotheekvestigingen wegens bezuinigingen zouden moeten sluiten, blijkt er inmiddels in de deelraad een meerderheid te bestaan voor het open houden van alle vijf filialen, zo bleek op 20 maart tijdens een debat in de raad.
 
Volgens berekeningen van het stadsdeel is het mogelijk om de bezuinigingen van 1 miljoen te realiseren zonder filialen te hoeven sluiten, zo stelt AT5. Wel zullen de vestigingen Bos & Lommerplein en Spaarndammerbuurt kleiner worden en zich uitsluitend op de jeugd tot 14  jaar gaan richten. Dit kan volgens de deelraad omdat hier een meerderheid van de leden jeugdlid is. Voor volwassenen blijven er in deze twee filialen leestafels en internettoegang beschikbaar.

De bibliotheek in de Kinkerbuurt zal, zoals al eerder was besloten, verhuizen naar de Hallen. De filialen op het Mercatorplein en in de Staatsliedenbuurt zullen ongewijzigd blijven bestaan.

Wel zullen alle activiteiten die niet typisch des bibliotheeks zijn, zoals taalcursussen en voorstellingen, niet meer bekostigd kunnen worden uit het budget voor bibliotheken, zo stelt Ditte Hofmeester van de PvdA tegenover Amsterdam FM.

Met name in de Spaarndammerbuurt is sprake van een erg actieve bewonersgroep die zich al enige tijd verzet tegen sluiting van de bibliotheek. Deze bewoners tonen zich teleurgesteld over de plannen en willen dat er ook voor volwassenen een bibliotheekvoorziening blijft bestaan. Zij vrezen dat het afslanken van de huidige vestiging een 'sterfhuisconstructie' is, die zal leiden tot 'een zachte dood' van de bibliotheek, zo stellen ze op hun website en zo maakten ze kenbaar bij protestacties tegen de plannen.

Ditte Hofmeester noemt de zorgen van de bewoners begrijpelijk. 'Om deze bewoners tegemoet te komen gaat het stadsdeel kijken op welke manieren specifieke voorzieningen toch behouden kunnen blijven. Bijvoorbeeld door het instellen van een afhaal- en reserveringspunt voor buurtgebonden bewoners,' aldus Hofmeester.

Op 17 april zal de deelraad definitief besluiten over de toekomst van de bibliotheken in het stadsdeel.

Zie ook dit eerdere bericht over de bezuinigingen in Amsterdam.

Protest bij bibliotheek Spaarndammerstraat Amsterdam

RTV HN, 21 mrt 2012 | (Daar ook geluidsfragment)

AMSTERDAM Tientallen bewoners van de Amsterdamse Spaarndammerstraat hebben dinsdagavond geprotesteerd vóór behoud van hun bibliotheek.


Stadsdeel West moet flink bezuinigen en dat heeft ook gevolgen voor de bibliotheken. Zo is het plan om het filiaal in de Spaarndammerstraat alleen toegankelijk te maken voor kinderen tot 14 jaar. Maar de volwassenen zijn het hier niet mee eens en besloten hun stem te laten horen op het stadsdeel aan het Bos en Lommerplein. Allemaal volledig in het zwart, als teken van rouw. De stadsdeelraad heeft het verhaal van de bewoners aangehoord en zal volgende maand een beslissing nemen.

Een verslag van de hele avond staat op de website van het Stadsdeel. Ongeveer na een uur begint het bieb debat met ballonnen, insprekers en poppenspel.

zondag 18 maart 2012

Persbericht 17 maart 2012

Bus vol rouwende buurtbewoners protesteert voor behoud bibliotheek voor iedereen:
'Laat de bieb geen zachte dood sterven'

Foto: Sodis Vita

Bij de bezuinigingen van de bibliotheken in West stelt de PvdA in hun motie dat: “de buurten waar armoede en werkloosheid hoog is, de fysieke aanwezigheid van een bibliotheek met alle daarbij behorende functies van groot belang is”. De armste buurten in Amsterdam-West zijn de Kolenkitbuurt en de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Juist daar worden binnen de huidige plannen de bibliotheken het hardst aangepakt.

In de Spaarndammerstraat dreigt de sluiting van de bibliotheek voor mensen van boven de 14 jaar. Onduidelijk is wat dit aan besparingen oplevert. De raad weet dat niet, het college niet en wij niet. Wel weten we dat dit zal gaan leiden tot een zachte dood van onze bieb. De buurt voert al een jaar lang actie voor het behoud en heeft onder andere 200 nieuwe leden voor de kleine, fijne en zeer goedkope vestiging geworven.

Op dinsdag 20 maart vertrekken we met een bus vol boze buurtbewoners naar de Stadsdeelraad om wederom onze stem te laten horen. We hopen dat de raad onze stem serieus neemt en dat ook voor volwassenen een bibliotheek blijft bestaan.


Foto en actie momenten: 

18.50-19.00   buurtkinderen overhandigen tekeningen en zwaaien bus uit.
Waar:              Spaarndammerstraat bij bibliotheek.
19.30              aankomst buurtbewoners in rouwkleding en met zwarte
                        borden met de tekst “geen zachte dood voor de bieb” en met
                        zwarte helium ballonnen.
Waar:              voor deur van Deelraadkantoor, Bos & Lommerplein 225.
20.30              Inspreken buurtbewoners waaronder de winkeliersvereniging
                        en 5 minuten poppenspel onder de titel 'struisvogelpolitiek' door
                        danstheater Roos Toussaint.
______________________________________________________________
Voor informatie: Lia Beetstra, 020-6862038
Zie ook: behoudbieb.blogspot.com

woensdag 7 maart 2012

Beeld bij het woord, woord bij het beeld

07 maart 2012 10:17

Eind deze maand worden de nieuwe stadsdichter en stadsfotograaf van Velsen benoemd... De dichter was ooit een initiatief van de bibliotheek en ik ben blij dat de stadsfotograaf nu ook onder de hoede van de bibliotheek is gekomen. Beiden overigens in samenwerking met onze partner de IJmuider Courant.

Waarom is dit zo’n logische samenvoeging? Voor mij zijn woord en beeld onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een bibliotheek is voor mij een knooppunt van verhalen. Op welke manier je een verhaal vertelt, doet er niet toe. Dat kan via woorden alleen, met een boek; of via geluiden in een mooi muziekstuk; of via beelden, ondersteund door woord en geluid, zoals in een theaterstuk, een film of documentaire. Woord en beeld vullen elkaar aan, ze zijn complementair.

Hiervoor werkte ik in een wereld van overwegend beelden, de film- en tv-sector. Ik stelde me bij een bibliotheek destijds iets tamelijk stoffigs voor, alleen maar woorden en letters. Nu ik bijna een jaar directeur ben zie ik hoe inspirerend juist een bibliotheek kan zijn. Omdat ze niet alleen huizen van cultuur zijn, maar ook - veel meer dan de tv-sector - een maatschappelijke taak hebben. Geweldig om te zien hoe sterk de lokale inbedding is en hoe belangrijk de bieb voor mensen is. Ik zag daarover een mooi voorbeeld op internet, de bewonersactie Behoud de Bieb (http://behoudbieb.blogspot.com/). Heel toevallig speelt zich dit af in mijn oude woonomgeving, de Spaarndammerbuurt in Amsterdam.

Even terug naar het thema. Op 28 maart worden de stadsdichter en stadsfotograaf bekend gemaakt. Ik verheug me nu alweer op een serie foto’s en gedichten die deze twee nieuwe functionarissen, geïnspireerd op elkaar en op de Velsense actualiteit, zullen gaan maken. Hopelijk fotogenieke beelden bij inspirerende woorden.

Martijn Mewe is sinds mei 2011 directeur bij Bibliotheek Velsen. Via dit bieblog beschrijft hij z’n verwondering over de wereld in het algemeen en die van de bibliotheek in het bijzonder.